Tiếng anh thiếu nhi cấp độ 3, 4 và thiếu niên

Khung chương trình đào tạo:

Cấp độ

Lứa tuổi phù hợp

Giáo trình

Số buổi

Tiếng anh thiếu nhi cấp độ 3

Bé học lớp 4 (Tuỳ thuộc trình độ kiểm tra đầu vào)

Family and friends 3

30 (1h30’/buổi)

Tiếng anh thiếu nhi cấp độ 4

Bé học lớp 5 (Tuỳ thuộc trình độ kiểm tra đầu vào)

Family and friends 4

30 (1h30’/buổi)

 Tiếng anh thiếu niên

Học sinh từ lớp 6 – lớp 9

Luyện thi IOE trên mạng

Theo giáo trình trên lớp

20 (2h/buổi)

MỤC TIÊU TỔNG QUÁT CÁC KHOÁ HỌC

- Khuyến khích và khơi dậy khả năng học và yêu thích môn Tiếng Anh cho bé thông qua sự liên kết việc học với các hoạt động: tô màu, hát và trò chơi.

- Nâng cao vốn từ vựng và cách sử dụng trong các cuộc hội thoại tương ứng với trình độ học và từ vựng. Có thể giao tiếp (hỏi và trả lời) với bạn bè và giáo viên.

- Chú trọng chỉnh cách phát âm, ngữ điệu giúp bé giao tiếp tự tin và trôi chảy.

- Nâng cao kỹ năng nghe hiểu: Hiểu được các đoạn hội thoại và đoạn văn dựa trên chủ đề học tập. Có khả năng nghe và nhận biết các thông tin về người, hiện tượng, sự vật, sự việc,….

- Nâng cao khả năng theo học chương trình trên lớp.

- Luyện tập thi IOE trực tuyến.

Comments