Trang web được thiết kế với mong muốn tạo cảm hứng, học tiếng anh hiệu quả và duy trì niềm yêu thích với tiếng Anh cho các bé. Ngoài ra, trang là nơi trao đổi kiến thức, kinh nghiệm nuôi dạy con.


 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN THỔ NHƯỠNG 2 Thân gửi lớp Thổ nhưỡng 2_L01, Đây là điểm quá trình môn Thổ nhưỡng 2. Các em click vào link phía dưới "DIEM QUA TRINH MON TN2", xuất hiện ...
  Posted 2 May 2018, 06:17 by Nguyễn Phượng
 • HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP THỔ NHƯỠNG 2 Thân gửi lớp Thổ nhưỡng 2_L01 (Học kỳ 2 năm học 2017-2018) Đây là câu hỏi ôn tập môn Thổ nhưỡng 2 do bộ môn Khoa học đất ...
  Posted 2 May 2018, 06:10 by Nguyễn Phượng
 • Cung cấp TLTK Thổ nhưỡng 2 - Phần: Đất vùng đồi núi Việt Nam Thân gửi các em SV lớp TN2 (L01), Học kỳ 2, Năm học 2017-2018,Cô chuyển các em TLTK Phần: Đất vùng đồi núi Việt Nam (Chương 1: Phân ...
  Posted 5 Mar 2018, 17:51 by Nguyễn Phượng
 • NỘI DUNG ÔN TẬP HP THỔ NHƯỠNG 1 Thân gửi lớp LO3 môn Thổ nhưỡng 1, Đây là NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THỔ NHƯỠNG 1.Các em click vào link phía dưới "2017_Cau hoi on tap ...
  Posted 12 Nov 2017, 23:53 by Nguyễn Phượng
 • CÂU HỎI ÔN TẬP THỔ NHƯỠNG 2 (LỚP L01) Thân gửi lớp Thổ nhưỡng 2_L01,Đây là câu hỏi ôn tập môn Thổ nhưỡng 2 do bộ môn Khoa học đất cung cấp.Các em click vào link ...
  Posted 15 Sep 2017, 18:41 by Nguyễn Phượng
Showing posts 1 - 5 of 13. View more »


 
https://sites.google.com
https://sites.google.com/site/hpkinformation/gioi-thieu---lien-he